Suy tĩnh mạch nông khác suy tĩnh mạch sâu thế nào?

Hệ tĩnh mạch chân được chia làm : tĩnh mạch nông, sâu, và TM xiên. TM nông (10% lượng máu) nằm phía ngoài khối cơ, sát da. Tĩnh mạch sâu(90% lượng máu) bình thường nằm trong cơ không nhìn thấy được bằng mắt thường có tác dụng đưa máu trở về tim. TM xiên nối 2 loại TM. Cả 3 loại đều có thể bị suy. Trong đó, STM nông thường biểu hiện trực tiếp ra bên ngoài nên BN có thể dễ dàng nhận thấy(các mao mạch nổi đỏ, mạng mạch xanh thành búi ngoằn ngoèo). STM phần lớn ảnh hưởng đến lưu thông tuần hoàn, gây ứ trệ tuần hoàn, sưng, phù nề.  
Chủ đề

LIÊN HỆ ĐỂ BÁO CÁO CẢNH GIÁC DƯỢC


    Không quá 400 từ.