Điều khoản sử dụng chung Việc sử dụng Trang web ” daflon.com.vn ” và các miền phụ (sau đây được gọi chung là “Trang web” ) phải tuân theo các Điều khoản sử dụng chung hiện tại (sau đây gọi là “ĐKSD” ). Bằng cách đăng nhập và sử dụng Trang web, người lướt Trang web (được gọi sau đây là “Người dùng”) thừa nhận đã kiểm tra ĐKSD hiện tại, tuyên bố chấp nhận và cam kết tuân thủ ĐKSD.
 1. Mục đích
Trang web này nhằm cung cấp cho Người dùng thông tin chung về Công Ty TNHH Servier (Việt Nam) (sau đây gọi chung là “Servier”), hoạt động, tổ chức, nghiên cứu, chính sách nguồn nhân lực, liên lạc, sản phẩm, ưu đãi và dịch vụ, tin tức và sự kiện. Cần lưu ý rằng chúng tôi không công bố và không cung cấp các dịch vụ liên quan đến trẻ em. Đặc biệt, Servier cung cấp cho Người dùng thông tin trong lĩnh vực y tế, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và luật định cụ thể của các phòng thí nghiệm dược phẩm, và đặc biệt là theo các quy định của Bộ luật Y tế Công cộng. Tuy nhiên, theo quy định trong ĐKSD, Trang web này không phải là một hệ thống dịch vụ sức khỏe hoặc dịch vụ y tế từ xa. Do đó, thông tin được đưa vào đây không thể được coi là ý kiến ​​hoặc chẩn đoán y tế, hoặc thay thế cho việc nhận tư vấn y tế từ chuyên gia y tế. Tương tự, thông tin này không thể được hiểu là quảng bá hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, cho dù có được bán bởi Servier hoặc các tổ chức pháp lý trong nhóm hay không. Đối với tất cả thông tin liên quan đến một trong các sản phẩm này, chúng tôi mời Người dùng liên hệ trực tiếp với tổ chức pháp lý nắm giữ giấy phép lưu hành của sản phẩm được đề cập.
 1. Tài sản trí tuệ
Tất cả nội dung có sẵn trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, chữ tượng hình, hình ảnh, ảnh chụp, minh họa, âm thanh, dữ liệu âm thanh và video, và cấu trúc cây của Trang web, kế hoạch duyệt và logo, ​​thiết kế và tổ chức của tiêu đề, tên, cơ sở dữ liệu, cấu trúc và nội dung, nhãn hiệu (sau đây gọi là “Nội dung”) là tài sản độc quyền của Servier và / hoặc, nếu có, của người cấp phép hoặc đối tác của Tổ chức pháp lý, và như vậy được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ hoặc các quy định liên quan đến quyền hình ảnh. Chỉ cho phép sao chép cho mục đích sử dụng cá nhân. Do đó, bất kỳ việc sử dụng cho mục đích thương mại, trình bày, phân phối, tái tạo, phóng tác, dịch thuật hoặc chuyển đổi, cho dù toàn bộ hoặc một phần, bằng bất kỳ quy trình nào, của Trang web và / hoặc các yếu tố thành phần của Trang web, bất kỳ chia sẻ nào về Nội dung của Trang web và bất kỳ chuyển giao nào tới Trang web khác khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của Servier, đều bị nghiêm cấm. Tất cả các yêu cầu cấp phép để sao chép hoặc trình bày bất kỳ Nội dung nào trong Trang web phải được gửi đến Servier, tại địa chỉ sau: [địa chỉ email liên hệ] Ngoài ra, các nhãn hiệu và logo hiển thị trên Trang web là nhãn hiệu đã đăng ký và không thể được sử dụng nếu không có sự cho phép rõ ràng của chủ sở hữu. Vì vậy, hành động trình bày, sao chép, phân phối và phân phối lại các nhãn hiệu và logo, cho dù toàn bộ hoặc một phần, trên cơ sở các yếu tố của Trang web, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu, sẽ cấu thành vi phạm bản quyền theo Bộ luật sở hữu trí tuệ. Trong mọi trường hợp, Người dùng cam kết nắm giữ và sao chép từng đề cập đến bản quyền hoặc quyền tài sản được nêu trong tất cả các yếu tố của Trang web mà người dùng sử dụng.
 1. Xử lý dữ liệu cá nhân
Tất cả thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng được định nghĩa trong Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, có thể truy cập qua URL sau: (chèn liên kết đến phần Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân).
 • Người kiểm soát dữ liệu:
Servier, với tư cách là người kiểm soát dữ liệu, có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng Trang web.
 • Người nhận:
Người dùng được thông báo rằng dữ liệu cá nhân của mình sẽ được sử dụng bởi các dịch vụ và nhân viên của Servier và của các tổ chức pháp lý khác trong Tập đoàn Servier  cần biết về thông tin này; Các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ của Servier , cụ thể là những người chịu trách nhiệm điều hành Trang web và tạo ra Trang web; có thể truy cập dữ liệu cá nhân của Người dùng cho mục đích thực hiện nhiệm vụ của nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ. Servier có nghĩa vụ thông báo một số dữ liệu cá nhân cho các cơ quan có thẩm quyền như cơ quan y tế.
 • Thời hạn lưu giữ dữ liệu:
Theo các quy định hiện hành, Servier cam kết chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Người dùng trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã định.  Servier có thể lưu giữ Dữ liệu cá nhân của Người dùng trong thời gian dài hơn, theo cấp phép hoặc yêu cầu của luật hiện hành hoặc nếu điều này là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của Tổ chức pháp lý. Sau thời hạn này, dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa hoặc được lưu trữ theo các quy tắc pháp lý hiện hành.
 • Quyền của người dùng:
Theo các quy định của pháp luật, mỗi Người dùng có thể có:
 • Quyền xem và truy cập, cập nhật, hoàn thiện và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình;
 • Quyền được xóa và xóa dữ liệu cá nhân của mình, theo quy định và pháp luật hiện hành;
 • vào bất cứ lúc nào, quyền rút lại sự cho phép thu thập dữ liệu cá nhân của mình;
 • Quyền phản đối việc xử lý tất cả hoặc một phần dữ liệu cá nhân của mình;
 • Quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình;
 • Quyền đối với tính linh động và được chuyển dữ liệu cá nhân ở định dạng thường được sử dụng và có thể đọc được trên máy, khi dữ liệu này được xử lý tự động dựa trên sự đồng ý của Người dùng;
 • Quyền xác định cách dữ liệu được sử dụng sau khi Người dùng qua đời, và chọn bên thứ ba mà Công Ty TNHH Servier (Việt Nam) phải hoặc không được phép truyền đạt dữ liệu đó cho bên thứ ba.
 • Cách thực hiện các quyền này:
Mỗi quyền trong số này có thể được thực hiện bằng cách gửi yêu cầu đến Cán bộ bảo vệ dữ liệu (DPO) kèm theo các chi tiết liên hệ sau:
 • bằng cách sử dụng mẫu liên hệ có sẵn trên Trang web, trong đó Người dùng được yêu cầu nhập tên và chi tiết liên hệ của mình để cho phép Trang web gửi phản hồi đến Người dùng, hoặc
 • gửi email đến địa chỉ sau: dataprivacy@servier.com
 1. Cookie
Người dùng được thông báo rằng khi lướt web, thông tin Trang web có thể được lưu trữ trong trình duyệt của Người dùng hoặc được khôi phục từ đó, và thường ở dạng Cookie.  Thông tin này có thể liên quan đến Người dùng, loại trình duyệt được sử dụng, tùy chọn duyệt web, Trang web (các trang đã xem, ngày và giờ đăng nhập, v.v.) hoặc thiết bị đầu cuối (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, v.v.) và chủ yếu được sử dụng để đảm bảo rằng Trang web đang hoạt động chính xác. Cookie không cho phép Servier nhận dạng Người dùng cá nhân, nhưng có thể thu thập thông tin theo cách thức chung khi Người dùng truy cập Trang web và cho phép Người dùng trải nghiệm web đã được cá nhân hóa. Servier cam kết không thông báo nội dung của các Cookie này cho các bên thứ ba, trừ khi có nghĩa vụ phải làm như vậy theo lệnh của cơ quan tư pháp hoặc hành chính. Khi đăng nhập vào Trang web, Người dùng được mời chấp nhận sử dụng Cookie có trên Trang web. Tương tự, khi Người dùng nhấp vào các logo dành riêng cho các trang mạng xã hội (chẳng hạn như Twitter, Facebook hoặc Linkedin) có trong Trang web và nếu Người dùng đã chấp nhận nhận Cookie khi lướt web, các trang mạng xã hội này cũng có thể để lại Cookie trong thiết bị đầu cuối. Người dùng có thể chặn việc sử dụng tất cả hoặc một số Cookie hoặc xóa các Cookie đã được cài đặt trước đó trong trình duyệt của mình:
 • hoặc thông qua trình cấu hình quản lý Cookie có sẵn tại _ [Chèn liên kết URL], cho phép Người dùng lấy thông tin chi tiết về từng danh mục Cookie được sử dụng và/hoặc được lưu trữ trên Trang web và quản lý các tùy chọn;
 • hoặc bằng cách sửa đổi các tham số duyệt web bằng cách xem menu trợ giúp của trình duyệt Internet được sử dụng (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, v.v.), cụ thể là chấp nhận hoặc từ chối tất cả Cookie, được thông báo khi có Cookie, để xem tính hợp lệ, thời hạn và nội dung cũng như xóa Cookie định kỳ.
Việc chặn một số loại Cookie nhất định hoặc xóa Cookie có thể ảnh hưởng đến quyền truy cập vào các chức năng hoặc các trang nhất định của Trang web hoặc làm cho việc truy cập không thể thực hiện được hoặc làm cho một số dịch vụ nhất định được cung cấp trên Trang web không thể truy cập được, mà Công Ty TNHH Servier (Việt Nam) sẽ không chịu trách nhiệm.
 1. Sử dụng Trang web
Người dùng cam kết sử dụng Trang web:
 • phù hợp với mục đích sử dụng;
 • cho mục đích sử dụng cá nhân, không bao gồm tất cả các hoạt động thương mại hoặc quảng bá, hoặc các hoạt động cho mục đích chuyên nghiệp, quảng bá, marketing hoặc thương mại;
 • phù hợp với quyền bản quyền và tất cả các loại quyền sở hữu trí tuệ khác, cụ thể là bằng cách bảo lưu từng nội dung bản quyền hoặc quyền sở hữu được đề cập trong tất cả các yếu tố của Trang web mà Người dùng sử dụng;
 • không sử dụng rô bốt hoặc bất kỳ phương tiện tự động nào khác để truy cập và sử dụng nội dung của Trang web, và không cố gắng cản trở Trang web;
 • không cố gắng sao chép, tái sản xuất toàn bộ hoặc một phần, để có thể truy cập hoặc phân phối hoặc chia sẻ bằng bất kỳ cách nào với bất kỳ bên thứ ba nào một cách trái phép.
Ngoài ra, thông tin được cung cấp trên Trang web là phi hợp đồng và không thể được coi là chào hàng cho các dịch vụ hoặc sản phẩm. Trong mọi trường hợp, thông tin không phải là khẳng định, bảo đảm hoặc cam kết của Servier liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được hiển thị trên đó. Người dùng cũng được thông báo rằng thông tin được công bố trên Trang web không thể được coi là lời khuyên y tế, và không thể được sử dụng thay cho lời khuyên của bác sĩ. Do đó, Người dùng trong mọi trường hợp không được sử dụng thông tin này như một chẩn đoán y tế hoặc đề xuất phương pháp điều trị và phải tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia y tế được cấp phép để thực hiện dịch vụ chăm sóc y tế. Servier không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra dựa trên bất kỳ thông tin nào có trong Trang web, cũng như cho bất kỳ mục đích sử dụng nào có thể được thực hiện bởi các bên thứ ba. Cũng cần lưu ý rằng mỗi Người dùng của Trang web có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp để bảo vệ và bảo mật dữ liệu và/hoặc các ứng dụng của chính mình trước bất kỳ sự xâm nhập của bất kỳ loại vi rút nào có trên Internet.
 1. Tính chính xác và toàn diện của thông tin trên Website
Tất cả thông tin được cung cấp cho Người dùng trên Trang web được cung cấp “nguyên trạng”, không có bất kỳ đảm bảo nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ẩn ý, ​​bao gồm nhưng không giới hạn ở các đảm bảo ngầm về chất lượng có thể đưa ra thị trường, mục đích sử dụng cụ thể hoặc không có vi phạm bản quyền. Servier cố gắng đảm bảo, trong chừng mực có thể, thông tin được phân phối trên Trang web là chính xác và cập nhật khi thông tin còn trực tuyến. Tuy nhiên, Tổ chức pháp lý không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào về tính trung thực, đầy đủ, chính xác hoặc toàn diện của thông tin và nội dung được cung cấp cho Người dùng trên Trang web, và có quyền sửa đổi hoặc chỉnh sửa, vào bất kỳ lúc nào, mà không cần thông báo, nội dung thông tin và tài liệu được công bố trên Trang web. Do đó, Servier từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ sự thiếu chính xác, không chính xác, thiếu sót hoặc sửa đổi nào liên quan đến thông tin có sẵn trên Trang web, đặc biệt trong trường hợp có thay đổi của các quy định của pháp luật và bất kỳ thiệt hại nào do hành vi xâm nhập gian lận của bên thứ ba, đặc biệt là khi điều đó có thể dẫn đến việc sửa đổi thông tin được cung cấp trên Trang web. Về vấn đề này, Servier không thể chịu trách nhiệm đối với nội dung của các trang hiện tại hoặc đối với bất kỳ việc sử dụng nào mà Người dùng thực hiện, liên quan đến tất cả các thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập hoặc sử dụng của Trang web bởi bất kỳ bên nào hoặc do không thể đăng nhập vào Trang web.
 1. Sửa đổi Trang web
Servier bảo lưu quyền sửa đổi nội dung của Trang web và dữ liệu hoặc thông tin có thể truy cập được qua Trang web và Điều khoản sử dụng chung hiện tại, để tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn, luật và/hoặc quy định hiện hành mới, và/hoặc để cải thiện hiệu suất của Trang web. Trong trường hợp này, Điều khoản sử dụng chung được sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày được đăng trực tuyến. Do đó, Người dùng được khuyến nghị thường xuyên xem Điều khoản sử dụng chung của Trang web.
 1. Tính khả dụng của Trang web
Servier cố gắng cung cấp truy cập Trang web 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần cho Người dùng . Tuy nhiên, Servier không thể đảm bảo tính khả dụng và khả năng truy cập vĩnh viễn của Trang web. Vì vậy, Servier bảo lưu quyền hủy bỏ, hạn chế, tạm hoãn hoặc tạm thời làm gián đoạn quyền truy cập một phần hoặc toàn bộ vào Trang web, các chức năng, nội dung của Trang web, hoặc tất cả hoặc một phần dịch vụ được cung cấp trên Trang web, tại bất kỳ thời điểm nào, không cần thông báo hoặc bồi thường, vì bất kỳ lý do gì, và đặc biệt vì lý do bảo trì kỹ thuật, khi xảy ra sự cố bất khả kháng hoặc tai nạn không lường trước, sự cố CNTT, khó khăn liên quan đến cấu trúc mạng truyền thông, hoặc bất kỳ khó khăn kỹ thuật nào khác. Bất kể tất cả các phương tiện được sử dụng bởi Servier và các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật của Tổ chức pháp lý, Người dùng biết rằng mạng Internet không đáng tin cậy, hơn hết là về mặt bảo mật truyền dữ liệu, tính liên tục không được bảo đảm của việc truy cập vào Trang web, hiệu suất không được bảo đảm về mặt tốc độ truyền dữ liệu và sự lây lan của vi rút. ĐKSD cũng quy định rằng mạng Internet và các hệ thống CNTT và viễn thông không phải là không có lỗi và có thể xảy ra gián đoạn và trục trặc. Do đó, Công Ty TNHH Servier (Việt Nam) không đưa ra đảm bảo nào về vấn đề này và do đó không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các mục đích sử dụng mạng Internet đã đề cập và đặc biệt là hệ thống CNTT và viễn thông, bao gồm nhưng không giới hạn ở: – truyền và/hoặc nhận tất cả dữ liệu và/hoặc thông tin trên Internet kém; – xâm nhập từ bên ngoài hoặc sự hiện diện của vi rút máy tính; – hỏng hóc tất cả các thiết bị tiếp nhận hoặc đường dây thông tin; – bất kỳ sự cố nào khác của mạng Internet ngăn cản hoạt động ổn định của Trang web.
 1. Trách nhiệmcủa Servier
Servier không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các mất mát hoặc hư hỏng dữ liệu, mất chương trình, lợi nhuận hoặc mất hoạt động mà Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu bên, do truy cập vào Trang web, từ việc lướt Trang web, từ nội dung của Trang web, từ việc sử dụng Trang web và các Trang web được liên kết, hoặc do không thể sử dụng nội dung, thông tin và các dịch vụ do Người dùng cung cấp qua Trang web. Đặc biệt, Servier từ chối mọi trách nhiệm đối với thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào do:
 • lỗi đánh máy hoặc định dạng, sự không chính xác hoặc thiếu sót liên quan đến thông tin có thể truy cập được trên Trang web;
 • sự xâm nhập gian lận của bên thứ ba dẫn đến việc sửa đổi thông tin, tài liệu hoặc các yếu tố có sẵn trên Trang web;
 • quyền truy cập của bất kỳ bên nào vào Trang web hoặc không thể truy cập trang web đó;
 • hỏng hóc, trục trặc hoặc không tương thích của thiết bị CNTT của Người dùng;
 • gián đoạn của các mạng cung cấp quyền truy cập vào Trang web, toàn bộ hoặc một phần của Trang web không khả dụng, đặc biệt là do hoạt động viễn thông;
 • phân phối hoặc đưa vi rút máy tính, Trojan hoặc sâu vào thông qua Trang web, có thể ảnh hưởng đến thiết bị máy tính của Người dùng;
 • lòng tin đối với bất kỳ thông tin nào có được trực tiếp hoặc gián tiếp từ Trang web, từ việc sử dụng thông tin, hoặc sản phẩm mà Trang web đề cập đến.
Công Ty TNHH Servier (Việt Nam) từ chối mọi trách nhiệm, rõ ràng hay ngụ ý, nếu việc sử dụng thông tin trên Trang web vi phạm bằng sáng chế, bản quyền hoặc nhãn hiệu đã đăng ký.
 1. Trách nhiệm của Người dùng
Nếu nội dung trên Trang web được phân phối bởi Người dùng, bất kể bản chất của nội dung, Người dùng cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc đưa ra bất kỳ nhận xét nào trái với luật pháp, trật tự công cộng hoặc phép tắc chung, nhận xét mang tính chất xúc phạm, phỉ báng hoặc phân biệt đối xử, hoặc đe dọa đối với một người hoặc một nhóm người, hoặc vi phạm các quy định về bản quyền, quyền hình ảnh, đời tư của người khác, bí mật y tế hoặc thư từ. Người dùng có thể phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm cam kết này. Nói chung, Người dùng cam kết hành động một cách tôn trọng, đặc biệt là đối với các thành viên khác của Trang web. Người dùng biết rằng trong trường hợp có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, Servier được phép truyền tất cả dữ liệu đăng nhập cho phép nhận dạng Người dùng nếu Người dùng có vẻ có nguồn gốc của nội dung hoặc hành động bất hợp pháp.
 1. Liên kết siêu văn bản
Trang web hiện tại có thể chứa các liên kết đến các trang web khác của các bên thứ ba. Sự hiện diện của một liên kết siêu văn bản dẫn đến trang web của bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào không cấu thành sự chấp thuận của Trang web hoặc nội dung của Trang web bởi Servier. Servier không kiểm soát các trang web của bên thứ ba này và do đó từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến nội dung của các trang web này và bất kỳ việc sử dụng nào có thể được thực hiện bởi bất kỳ Người dùng nào. Ngoài ra, Servier không thể chịu trách nhiệm về hệ quả của thông tin, ý kiến ​​và khuyến nghị do bên thứ ba đưa ra. Người dùng truy cập và sử dụng các trang web của bên thứ ba hoàn toàn chịu trách nhiệm, tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản sử dụng hiện hành trên các trang web nói trên. Do đó, Người dùng nên kiểm tra các điều khoản sử dụng và bảo mật của các trang web này trước khi cung cấp thông tin cá nhân của mình.
 1. Luật áp dụng
ĐKSD hiện tại được căn cứ theo luật hiện hành, theo các quy tắc cơ bản và chính thức. Mọi bất đồng phải được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Paris (Pháp). Do đó, việc áp dụng các quy tắc xung đột pháp luật hạn chế việc áp dụng đầy đủ luật của Pháp sẽ bị loại trừ trong ĐKSD này. Do đó, luật của Pháp sẽ được áp dụng cho tất cả Người dùng của Trang web và người sử dụng tất cả hoặc một phần chức năng của Trang web.
 1. Thông báo pháp lý:
Trang web daflon.com.vn được công bố bởi Công Ty TNHH Servier (Việt Nam), một Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên được đăng ký theo số 0307637504, có văn phòng đăng ký tại Lầu 11, số 81-83-83B-85 đường Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giám đốc là Serge Paul Nicollerat Trang web [URL] được điều hành bởi công ty [Tên công ty], có văn phòng đăng ký tại [Địa chỉ] [Liên kết đến trang web của nhà cung cấp dịch vụ] Thiết kế và sản xuất Trang web [URL] do công ty [Tên công ty] đảm nhận, có văn phòng đăng ký tại [Địa chỉ] [Liên kết đến Trang web của nhà cung cấp dịch vụ]    

LIÊN HỆ ĐỂ BÁO CÁO CẢNH GIÁC DƯỢC


  Không quá 400 từ.