Có được giặt/ủi tất y khoa không?

Tất y khoa Altiform nên được giặt ở nhiệt độ 40°C và để khô tự nhiên, tránh các nguồn nhiệt trực tiếp. KHÔNG ủi, sấy khô, giặt khô hay dùng thuốc tẩy cho vớ/tất y khoa Altiform.
Chủ đề

LIÊN HỆ ĐỂ BÁO CÁO CẢNH GIÁC DƯỢC


    Không quá 400 từ.