Bệnh nhân suy tĩnh mạch có thể tập gym/ yoga?

Hoàn toàn có thể tập gym cũng như yoga cho BN STM. Tuy nhiên cũng như lưu ý cho các môn thể thao chung, BN nên chú ý đến cường độ và thời gian luyện tập. Khi tập chú ý hạn chế các động tác dồn lực mạnh hay đột ngột lên chân nhé, ưu tiên các động tác duỗi thẳng chân. Bên cạnh đó, YOGA còn được cho rằng cải thiện đáng kể về mặt tinh thần, giúp giảm stress và nhiều lợi ích sức khoẻ khác.  
Chủ đề

LIÊN HỆ ĐỂ BÁO CÁO CẢNH GIÁC DƯỢC


    Không quá 400 từ.