Sống khoẻ

hesperidin

daflon-500-hoat-chat-diosmin-hesperidine-giam-suy-tinh-mach-anh-bia daflon-500-hoat-chat-diosmin-hesperidine-giam-suy-tinh-mach-anh-bia
HOẠT CHẤT DIOSMIN VÀ HESPERIDIN: CƠ CHẾ GIẢM SUY TĨNH MẠCH
12/07/2021

Diosmin và Hesperidin có vai trò như thế nào trong điều trị suy tĩnh mạch? Cơ chế giảm suy tĩnh mạch của Daflon® 500mg như thế nào?

liên hệ