Triệu chứng điển hình của suy tĩnh mạch

Bao gồm triệu chứng cơ năng và thực thể: Cơ năng: Là những triệu chứng chỉ bệnh nhân cảm nhận được
  • Nặng chân, tê chân, đau chân tăng nặng về chiều tối + chuột rút về đêm.
  • Đau dọc theo cẳng chân
  • Sưng chân
  • Tê bì/ Nóng rát dọc theo cẳng chân
  • Chuột rút về đêm
Thực thể: Là những triệu chứng có thể quan sát khách quan
  • TM dãn: Mao mạch (tím), Mạng (xanh), TM hiển).
  • Phù.
  • Loét
 
Chủ đề

LIÊN HỆ ĐỂ BÁO CÁO CẢNH GIÁC DƯỢC


    Không quá 400 từ.