Thuốc bôi tĩnh mạch có hiệu quả không?

Thuốc bôi STM hiện được sử dụng cho một số trường hợp cụ thể nhằm tác dụng chính là giảm các triệu chứng nhất thời. Tuy nhiên hiện nay, các thuốc trợ tĩnh mạch đường uống vẫn đang được khuyến cáo là lựa chọn số 1 khi kết hợp cùng vớ y khoa và thay đổi lối sống.  
Chủ đề

LIÊN HỆ ĐỂ BÁO CÁO CẢNH GIÁC DƯỢC


    Không quá 400 từ.