Phụ nữ có thai chữa suy tĩnh mạch thế nào?

Phụ nữ mang thai là đối tượng nhạy cảm trong điều trị không chỉ STM mà còn rất nhiều bệnh lý khác. Mọi điều trị điều phải tư vấn cùng BS Sản khoa.  
Chủ đề

LIÊN HỆ ĐỂ BÁO CÁO CẢNH GIÁC DƯỢC


    Không quá 400 từ.