Mua thuốc Daflon 500mg ở đâu?

Hiện nay Daflon 500mg có trong danh mục BHYT, nên khi đến khám tại các BV bạn đều có thể được sử dụng Daflon 500 mg. Bên cạnh đó, Daflon 500 còn có mặt ở hệ thống các nhà thuốc trên khắp cả nước. 
Chủ đề

LIÊN HỆ ĐỂ BÁO CÁO CẢNH GIÁC DƯỢC


    Không quá 400 từ.