Điều trị suy tĩnh mạch thế nào?

Hiện nay mỗi cấp độ suy tĩnh mạch sẽ có hướng dẫn điều trị khác nhau, tuy nhiên, khuyến cáo điều trị chung cho TẤT CẢ CẤP ĐỘ STM hiện nay là kết hợp: Thuốc trợ tĩnh mạch + Vớ/tất y khoa + Thay đổi lối sống  
Chủ đề

LIÊN HỆ ĐỂ BÁO CÁO CẢNH GIÁC DƯỢC


    Không quá 400 từ.