Đau chân, nhức chân nhưng không thấy gân xanh nổi thì có mắc bệnh không?

Đây là tình trạng STM ở cấp độ C0s, lúc này chỉ xuất hiện các triệu chứng cơ năng như đau chân, nặng chân, tê chân hay chuột rút hoặc có thể là STM sâu.  
Chủ đề

LIÊN HỆ ĐỂ BÁO CÁO CẢNH GIÁC DƯỢC


    Không quá 400 từ.