Bị ĐAU CHÂN, SƯNG CHÂN, NẶNG CHÂN là bệnh gì?

Bị đau chân, nặng chân, sưng chân có thể là biểu hiện của rất nhiều bệnh, tuy nhiên nếu các triệu chứng trên tăng nặng về cuối ngày, giảm vào sáng sớm hay khi gác chân lên cao thì rất nhiều khả năng bạn đang bị STM mạn tính.  
Chủ đề

LIÊN HỆ ĐỂ BÁO CÁO CẢNH GIÁC DƯỢC


    Không quá 400 từ.