Bệnh nhân suy tĩnh mạch có được ngâm chân không?

Được! Nhưng phải ngâm chân bằng NƯỚC MÁT. Tuyệt đối KHÔNG ngâm chân bằng NƯỚC NÓNG. Rất nhiều BN sử dụng nước nóng để ngâm chân vì thấy hiệu quả giảm nhức chân, mỏi chân thấy tức thì. Tuy nhiên bạn không biết rằng mạch máu về cuối ngày đã giãn ra do cả ngày dài đứng lâu / ngồi nhiều, nước nóng sẽ làm tình trạng suy giãn tĩnh mạch của bạn trầm trọng hơn. Vì vậy hãy thật chú ý đến nhiệt độ nước trước khi ngâm chân nhé!  
Chủ đề

LIÊN HỆ ĐỂ BÁO CÁO CẢNH GIÁC DƯỢC


    Không quá 400 từ.