Ai có nguy cơ mắc suy tĩnh mạch?

Tất cả mọi người đều có nguy cơ STM, tuy nhiên, ở nhóm đối tượng nữ giới tỷ lệ mắc lớn hơn nhiều so với nam giới.Suy tĩnh mạch cũng thường gặp nhiều ở người lớn tuổi NHƯNG có xu hướng trẻ hóa trong những năm gần đây. Bên cạnh đó nhóm nghề nghiệp “đứng lâu ngồi nhiều” như giáo viên, nhân viên bán hàng, nhhân viên y tế,.. Cũng là nhóm đối tượng thường thấy của bệnh STM.  
Chủ đề

LIÊN HỆ ĐỂ BÁO CÁO CẢNH GIÁC DƯỢC


    Không quá 400 từ.