Trĩ nội khác trĩ ngoại thế nào?

  • Dựa trên vị trí hình thành búi trĩ là trên (trĩ nội) hay dưới (trĩ ngoại) so với đường lược (còn gọi là đường hậu môn – trực tràng). Nói cách khác, trĩ nội nằm trong ống hậu môn. Còn trĩ ngoại nằm ngay dưới da hậu môn
  • Thêm nữa, dây thần kinh cảm giác chỉ xuất hiện ở trĩ ngoại khiến bệnh nhân chịu nhiều đau đớn
Chủ đề:

Liên hệ nhận tư vấn


    Không quá 400 từ.